Deltagelse i karatestævner

 

TOKON HJØRRINGs medlemmer kan allerede fra en tidlig alder deltage i stævner rundt om i Danmark og udlandet.

Det er cheftræneren og den ansvarlige i stævneudvalget, der i årshjulet vælger, hvilke stævner der bliver prioriteret for klubbens kæmpere, og det er cheftræneren man skal snakke med, hvis man ønsker at deltage i stævner.

Nogle stævner vil udelukkende være for eliten, og andre stævner vil også være for begyndere og øvede.

TILMEDLING til stævner skal ske til klubbens stævneansvarlige. På Facebook gruppen "Stævnedeltagelse" kommer der opslag omkring de stævner, der er mulighed for at deltage i, og klubbens stævneansvarlige er behjælpelig med tilmeldelse til denne gruppe. Klubbens stævneansvarlige kan kontaktes på staevne@tokon.dk

Det er vigtigt, at tilmeldingsfristerne overholdes, så klubbens stævneansvarlige kan få tilmeldt kæmperne i rette tid.

Når den stævneansvarlige har tilmeldt kæmperne, er det vigtigt selv at kontrollere om man er tilmeldt den rigtige kategori og evt. vægtklasse.

Tilmeldingerne kan ses her: https://www.sportdata.org/karate/set-online/

Selve stævnet findes herefter på den dato det afholdes. For at kontrollerer tilmeldingen, skal der vælges ”competitors in categories”, så er alle kategorierne listet op.

Spørgsmål til ovenstående, kan rettes til den ansvarlige i stævneudvalget på staevner@tokon.dk

BETALING for deltagelse til stævnet gøres via klubmodul. Prisen på deltagelsen udmeldes af stævneudvalget, og det sker så vidt muligt i forbindelse med opslaget på Facebook.

Det er af bestyrelsen i samarbejde med cheftræneren besluttet, at der er differentierede deltagerbetaling for henholdsvis TOKON HJØRRINGs elite, og øvrige kæmpere.

TIL STÆVNET er det trænerstaben/coachene, der tager sig af udøverne på kamparealerne (tatami) m.m. Der kan ikke garanteres, at der er en træner/coach med til alle stævner.mOmkring arealerne er det forældrene, der hjælper med omklædning, udstyr m.m.

KØRSEL til stævnerne er man selv ansvarlig for, som oftest aftales der kørsel indbyrdes, ligeledes betaling for dette.

OVERNATNING til stævner skal man som udgangspunkt selv sørger for. Er det klubben der arrangerer fælles overnatning, vil dette blive meldt ud i forbindelse med opslag om stævnet.

MAD til stævner skal man som udgangspunkt selv sørger for. Hvis klubben står for mad til et stævne, vil dette blive meldt ud sammen med stævneopslaget, samt prisen for dette.

UDSTYR kan lånes af klubben i det omfang der er mulighed for, men det kan være en god ide at have sit eget udstyr, da det kan være hektisk til et stævne.

Foto og film fra stævner

I forbindelse med stævner skal der altid tages foto til hjemmeside og facebook. Alle kampe skal filmes til efterfølgende gennemgang, analyse og evaluering.

Der udvælges én ansvarsperson som til stævnet skal sørge for:

At alle kæmpere har en voksen som er ansvarlig for filmning af dennes kampe.

Fordeles ved stævnets start så der ikke opstår misforståelser og forglemmelser.

At der tages foto før, under og efter stævnet som løbende sendes til Christian (ansvarlig webmaster mail: christian@tokon.dk).

Husk god kvalitet da disse også ofte sendes til avisen.

Der lånes usbstiks af klubben til de forældre som filmer – afleveres til webmaster.

At der inden stævnet er taget kontakt til Webmaster omkring ovenstående.