Graduering i TOKON HJØRRING

 

Hvad er en graduering?

Gradueringen er et prøvesystem, hvor hvert medlem kan vise den kunnen de har opnået i den forgangne træningsperiode.

Eleverne skal vise 3 forskellige discipliner inden for kyu-systemet (kyu = elevgrad). De tre discipliner er kihon, kata og kumite.

Kihon: medlemmerne viser basisteknikker, der udføres som enkelte teknikker eller som kombinationer.

Kata: medlemmerne viser teknikker sat i systematiseret koreografi, som starter og slutter samme sted. (figurøvelser)

Kumite: medlemmerne viser brugbare teknikker til at angribe og forsvare sig med.

TOKON HJØRRINGs eleverne kan opnå en ny kyu-grad og bæltefarve alt efter, hvilken grad der bliver gradueret til og der vægtes meget højt, at gradueringen bliver en del af elevernes udvikling.

 

Hvornår kan man gradueres?

Der afholdes 2 gradueringer om året for medlemmer der er 10 kyu (hvid bælte) og opefter. Gradueringerne vil blive afholdt i skutningen af juni og december.

TOKON HJØRRING har valgt, at medlemmerne må tage ansvar for egen træning. Det betyder, at medlemmerne selv bestemmer, hvornår de føler sig klar og vil op til graduering. Hvis et medlem er usikker på, om de skal gradueres, er det i orden at spørger sin træner til råds. Derved kan man få af vide om, hvorvidt man er klar til at gå til graduering, før man melder sig til. Dog skal tidsintervallerne mellem de forskellige grader overholdes.

For at kunne gå til graduering skal kontingentet være betalt og tidsintervallet til den næste grad være overholdt. Desuden skal hvert medlem være korrekt påklædt. Det vil sige, at der skal bæres gi (karatedragt) med klubmærke, samt bælte for egen grad. Dertil skal medlemmerne aflevere en gradueringsseddel, samt deres karatepas og betaling for gradueringen.

 

Hvordan foregår en graduering?

Til gradueringerne skal medlemmerne viser de færdigheder, som de har opnået gennem træningen. Der er et fast pensum, som alle bliver gradueret efter. (pensum)

Medlemmerne bliver gradueret efter det samme pensum. Det giver forudsigelighed og sikkerhed, da der derved ikke kommer noget uventet. Alt efter hvilken bæltegrad man skal op til, er der som tidligere nævnt forskellige ting, medlemmerne skal kunne. Gradueringerne er tilpasset således, at der bliver taget hensyn til medlemmernes udviklingstrin og alder.

Graduøren sidder ved et bord sammen med de respektive holds trænere. Det enkelte medlem bliver kaldt op på gulvet og er derved i gang med sin graduering.

Der kommer mellem 1 og 8 medlemmer op på samme tid. Medlemmerne viser de tre discipliner kihon, kata og kumite.

Når medlemmerne har udført de fysiske udfoldelse bliver medlemmerne bedt om at gå udenfor, så trænerne kan votere. Efter endt votering kommer medlemmerne ind i Dojoen igen. Her vil de få deres respektive grader og bælter (hvis de skifter bæltefarve).

Hvert medlem får et diplom, deres karatepas tilbage med indskrevet ny grad og deres nye bælte, hvis der skiftet bæltefarve.

Gradueringerne foregår i TOKON HJØRRINGs lokaler.