Træning i TOKON HJØRRING KARATE


TOKON HJØRRING tilbyder vi med en alsidig idrætslig karateoplevelse. Her tager vi udgangspunkt i et helhedssyn på mennesket. Ud fra det helhedssyn på mennesket og medlemmernes kompetencer bliver undervisningen tilrettelagt så der dannes erfaringer og erkendelse over egen formåen.

Hvorfor udnytter man ikke alle kroppens muligheder, i stedet for at begrænse sig? Det er kroppen, der sanser og bevæger sig, derfor mener TOKON HJØRRING også at klubbens værdier indbefatter dette.

Klubben har valgt, at ansætte en cheftræner for, at sikre en konstant udvikling og kvalitet i træningerne. Det bevirker, at medlemmerne tilegner sig karatekundskaber, forståelse, respekt over for andre mennesker samt ydmyghed i den daglige træning. De bliver i stand til at reflektere over egen opførelse og kunnen.

 

Rammerne for træningen.

TOKON HJØRRING kan tilbyde følgende hold på nuværende tidspunkt. Tre nybegynderhold. TOKON kids hvor aldersgruppen er fra 4-7 år og et børnehold i aldrsgruppen 8-12år samt et ungdom/voksen hold i aldersgruppen 13-99år.

Alle medlemmer kan udover deres stamhold træne på to hold uderligere. KUMITE for alle (fredag) og KATA for alle (søndag).

For medlemmer der er udtaget til elitegruppen har mulighed for at træne 7-9 karate træningspas om ugen.

Der kan til tider også være fællestræning og der kan forekomme aflysninger af træning i forbindelse med afholdelsen af gradueringer, Talentcentertrninger, stævner olig.

  

Træningens opbygning.

TOKON HJØRRING tilbyder nu alle fra 4 år og ældre medlemskab. Klubben tilbyder en forudsigelig og tydelig struktur. Derfor kan karate også appellere til børn med særlige behov, idet de har brug for de tydelige rammer, vi kan tilbyde. TOKON HJØRRING får gode tilbagemeldinger fra forældre, som beretter, at deres børn er blevet mere rolige, bedre kan styre deres temperament og koncentrere sig i længere tid efter de er begyndt at træne karate. Medlemmerne kommer til at prøve kræfter med mange forskellige samarbejdsøvelser, boldspil, kaste-gribe, samarbejdslege samt kamplege etc. Undervisningen skal bevirke, at medlemmerne lærer at ”Kende sig selv”, og derved skabe et fundament af selvtillid og tillid til egne og fællesskabets muligheder.

  

Cheftræner og trænerteamet.

Trænerteamet bliver ledet af cheftræneren og det er cheftræneren, som har ansvaret for, at træningerne bliver på et højt karatefagligt niveau. Derfor afholdes, der årligt fire trænermøder, hvor der gennemgås pædagogik, karateteknikker, anatomi, etc. og der evalueres på den forgangne periode. TOKON HJØRRINGs cheftræner er Jesper Vinther, som i det daglige står for foreningens drift. Jesper anses for, at være en af Danmarks bedste karatetrænere. Jesper er blevet undervist af nogle af verdens bedste trænerer og har stor trænererfaring selv – læs mere under ”cheftræneren”